ยินดีต้อนรับสู่ konEsan.page.tl ฅนอีสาน website ของฅนอีสาน เพื่อฅนไทยทุกฅน
konEsan ฅนอีสาน - ข้อมูลภาคอีสาน
 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
สินค้าและบริการ
gallery
ภาคอีสาน
=> ข้อมูลภาคอีสาน
=> ภาษาอีสานวันละคำ
=> ภูมิปัญญาท้องถิ่น
=> อุบลราชธานี
webboard
board
ผู้เข้าชม
สมุดเยี่ยม
ติดต่อเรา
Link

ภาคอีสาน

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ชื่อที่หลาย ๆ คนรู้จัก  และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เป็นภาคหนึ่ง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่อยู่บนที่ราบสูงโคราช โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดนกับประเทศลาวทางตอนเหนือ  และตะวันออก ทางด้านใต้จรดกับชายแดนประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์  และเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลาง   
       ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  คือมีเนื้อที่ประมาณ 170,226  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  แล้วยังเป็นที่ราบสูงทำให้ทั้งภาคมีลักษณะยกตัวเป็นขอบสูง  แยกออกมาจากภาคกลางอย่างชัดเจน  
       ภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ประกอบด้วยเทือกเขาสูง  เทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกมีความสูงเฉลี่ย 500 - 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง ซึ่งสูง 1,571 เมตร  และภูกระดึง  แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างดี  สูง 1,325 เมตร  ซึ่งแหล่งเทือกเขาสูงเหล่านี้เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย  อันได้แก่  แม่น้ำพอง  แม่น้ำเลย  แม่น้ำพรม  แม่น้ำชี  และลำตะคอง  ทางด้านทิศใต้มีเทือกเขาสันกำแพง  และเทือกเขาพนมดงรัก  ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 400 - 700 เมตร  กั้นเขตแดนระหว่างภาคอีสานกับลาว  และกัมพูชา  ยอดเขาเขียวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดทางตอนใต้  คือสูงประมาณ  1,292  เมตร 


       ส่วนทางตอนกลางของภาค  มีเทือกเขาภูพานทอดตัวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  ทำให้ภาคอีสานถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  แอ่งโคราช  เป็นบริเวณแถบลุ่มแม่น้ำมูล  แม่น้ำชี  มีพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของภาค  และแอ่งสกลนคร  คือบริเวณที่เหลือทางตอนเหนือของเทือกเขาภูพาน  และบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง 
       การเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของประชากรในภาคอีสาน แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ทำให้มีผลผลิตที่น้อยกว่าภาคอื่นๆ ผลผลิตทางกรเกษตรที่สำคัญก็มี เช่น ปอ มันสำปะหลัง ฝ้าย ข้าว โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้นั้น ถือได้ว่าเป็นข้าวส่งออกสำคัญของไทยไปทั่วโลก
       ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสาน แต่ภาษาไทยกลางก็นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ภาษาส่วยที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นอื่นๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช เป็นต้น
       ภาคอีสาน มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลำ และศิลปะการฟ้อนรำที่เรียกว่า เซิ้ง เป็นต้น 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$